SERVIS

V oblasti servisu provádíme tyto služby

Provozní prohlídky - prohlídka stavu viditelných částí, ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahů.


Odborná prohlídka - prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.


Odborná zkouška - odborné zkoušky výtahů v provozu se provádějí ve lhůtách uvedených v závislosti na druhu výtahu.

  • Zajištění inspekčních prohlídek výtahů
  • Pravidelnou preventivní údržbu výtahů včetně mazání
  • Provozní prohlídky výtahů – dozorce
  • Opravy výtahů – zajištění nepřetržitého provozu 24 hodin
  • Poradenskou činnost zdarma
  • Návrhy servisních smluv
  • Cenové nabídky na odstranění závad z provedených odborných zkoušek a prohlídek
  • Záruční a pozáruční servis výtahů
Obraz Obraz Obraz Obraz
Šuplík Kytice Šuplík